معرفی درای وال (دیوار خشک)

2020 Dec

درای وال اصطلاحی است معادل کلمه Drywall در زبان انگلیسی ، که در فرهنگ ساخت و ساز خشک(Dry Construction Industry)   در ایران با همان تلفظ انگلیسی مورد استفاده قرار می گیرد . معادل کلمه درای وال در فارسی دیوارخشک است. دیوار خشک در صنعت ساختمان در مقابل دیوار بنایی یا دیوار ماسونری (MasonryWall) قرارمیگ

1