معرفی سازه بتن آرمه

2020 Dec

مصالح ساختمانی گوناگونی از دیرباز توسط انسان مورد استفاده قرار گرفته است. در این میان شاید بتوان از چوب، سنگ، فولاد و بتن به عنوان پر مصرف ترین مصالح ساختمانی نام برد.

1