معرفی سقف کاذب

2020 Dec

سقف کاذب نوعی سقف مورد استفاده در ساختمان است که بعد از سقف سازه ای اصلی ساخته و نصب می شود این سقف وزن خود را با استفاده از دیوارهای اطراف حفظ می کند و قابلیت پوشاندن تاسیسات ساختمانی که کاملا نمایان است را دارد. سقف کاذب می تواند از جنس های مختلفی نظیر گچ، چوب، پی وی سی، شیشه، فلزات رنگی، آهن و… س

1