نمایشگاه صنعت ساختمان ۱۴۰۱ |

2022 Sep

نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان کرمان

نمایشگاه صنعت ساختمان ۱۴۰۱ | بیست و دومین نمایشگاه بین الملل

2022 Jul

تاریخ برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان ۲۱ تا ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۱

آگهی استخدام

2022 Apr

دعوت به همکاری شرکت ویوان

اولین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی معماری-شهر

2021 Sep

اولین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی معماری-شهر

پنجمین همایش ملی پیشرفت های معماری

2021 Aug

روز چهارشنبه، 10 آذر، 1400 لغایت پنجشنبه، 11 آذر، 1400 توسط دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار می شود

چهارمین کنفرانس بین المللی وپنجمین کنفرانس ملی عمران،معماری

2021 Aug

روز سه شنبه، 30 شهریور، 1400 لغایت چهارشنبه، 31 شهریور، 1400 توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس با همکاری دانشگاه خوارزمی, دانشگاه شهرکرد, دانشگاه هنر اسلامی تبریز و سایر دانشگاه های برجسته کشور در شهر تبریز برگزار می شود.

هشتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

2021 Aug

روز چهارشنبه، 26 آبان، 1400 لغایت پنجشنبه، 27 آبان، 1400

سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری

2021 Jul

سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری

سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی

2021 Jul

سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی و ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی

لغو آزمون نظام مهندسی

2021 May

لغو آزمون نظام مهندسی

2 1